Bij leven – Nalatenschapsjurist

Bij leven kunt u uw nalatenschap maar het beste goed geregeld hebben. Nalatenschapsjurist ondersteunt bij de inventarisatie van uw persoonlijke situatie en geeft advies en uitleg over uw mogelijkheden. Ook kunt u Nalatenschapsjurist benoemen tot uw professioneel executeur, zodat na uw overlijden uw nalatenschap vertrouwd, verzorgd en deskundig wordt afgewikkeld. Andere diensten waar u aan kunt denken:

  • het opstellen van een cliëntendossier met daarin alle relevante persoonlijke, financiële, erfrechtelijke informatie die van belang is wanneer u komt te overlijden of niet meer in staat bent uw belangen zelfstandig te behartigen;
  • advies over een op te stellen testament of een second opinion op een bestaand testament;
  • het vastleggen van uw wensen rondom uw eigen uitvaart in een uitvaartcodicil;
  • het vastleggen van uw wensen rondom uw persoonlijke bezittingen in een codicil;

Schenken

Overweegt u om te schenken? Dan informeert Nalatenschapsjurist u graag over de mogelijkheden en fiscale regels en consequenties. Persoonlijk en kundig advies, afgestemd op uw individuele situatie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • uitleg over de mogelijkheden van estate planning – een mooi woord voor het zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen van vermogen naar de volgende generatie;
  • advies over schenken bij leven of schenking op papier;
  • het opstellen van een schenkingsplan om de toekomstig te betalen erfbelasting te verlagen;
  • advies over de vermogenstoets van de Wet Langdurige Zorg (Wlz – voorheen AWBZ) en de mogelijkheden om te voorkomen dat u later een hoge eigen bijdrage moet betalen als u in een instelling (verpleeghuis/zorginstelling) terechtkomt waarvoor een eigen bijdrage op grond van het persoonsgebonden budget (pgb) Wlz geldt.

Wensen laatste levensfase

In een levenstestament of notariële volmacht legt u uw wensen voor uw laatste levensfase vast. Denkt u bijvoorbeeld aan de mogelijke situatie dat u niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen? Hebt u al iemand aangewezen die dat namens u kan doen? En weet diegene wat in zo’n situatie uw wensen zijn? Nalatenschapsjurist begeleidt u bij het opstellen van een levenstestament of notariële volmacht. U formuleert dan samen uw wensen en desgewenst begeleidt Nalatenschapsjurist u naar de notaris.

Mentorschap, bewindvoering, curatele

Nalatenschapsjurist treedt ook op als mentor. Bijvoorbeeld in zorgkwesties, wanneer u onverhoopt niet meer in staat bent uw wensen rondom uw behandeling kenbaar te maken. Ook begeleidt Nalatenschapsjurist bij het onder (beschermings-)bewind of curatele stellen van mensen die wilsonbekwaam zijn en daarom niet meer zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstandelijk beperkte of minderjarige erfgenaam of een dementerende oudere.

Meer weten Over Nalatenschapsjurist?

NalatenschapsJurist – Zorg voor later!


mr Helene Vooys MMO 06- 5254 4142 | hc.vooys@nalatenschapsjurist.nl
Bernadettelaan 10, 2212 AC  NOORDWIJK
KvK 52753638