Diensten

Nalatenschapsjurist ontzorgt bij leven en na een overlijden. Door u bij leven te adviseren bij al uw beslissingen over uw erfenis en de voorbereiding op uw laatste levensfase. En door u na een overlijden bij te staan wanneer u als erfgenaam voor de keuze staat een erfenis al dan niet te aanvaarden.

Diensten bij leven

Na een overlijden

NalatenschapsJurist – Zorg voor later!


mr Helene Vooys MMO 06- 5254 4142 | hc.vooys@nalatenschapsjurist.nl
Bernadettelaan 10, 2212 ACĀ  NOORDWIJK
KvK 52753638