Na een overlijden – Nalatenschapsjurist

Na een overlijden komt er veel op u af. Wanneer u zelf erfgenaam bent, kan Nalatenschapsjurist u adviseren bij het al dan niet aanvaarden van de erfenis. U kunt de erfenis verwerpen als u nu al weet dat de schulden in de nalatenschap veel groter zijn dan de bezittingen. Als u dat niet zeker weet, kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. In dat geval accepteert u de erfenis alleen als de som van de bezittingen groter is dan de schulden.

Nalatenschapsjurist kan hierbij ondersteunen door:

 • de akte van beneficiaire aanvaarding of verwerping bij de rechtbank te laten opstellen;
 • te onderzoeken of een verklaring van erfrecht noodzakelijk is en zo ja, begeleiding daarbij;
 • het opstellen van een boedelbeschrijving – een overzicht van de bezittingen en schulden op de sterfdatum van de overledene – zodat u voldoet aan de wettelijke eisen en/of de eisen die in het testament zijn gesteld.

Afwikkelen nalatenschap

Naast de emoties na een overlijden hebt u ook te maken met veel praktische zaken. Nalatenschapsjurist helpt u bij het afwikkelen van de nalatenschap op praktisch, financieel, fiscaal en juridisch gebied. Bijvoorbeeld door:

 • op te treden als professioneel executeur;
 • de executeurs of erfgenamen te ondersteunen;
 • de aangifte Erfbelasting en de aangifte F na een overlijden op te stellen;
 • de uitvaart te laten verzorgen;
 • de nalatenschap te beheren totdat deze geheel is afgewikkeld;
 • de woning gereed te maken voor verkoop of de huurwoning te ontruimen;
 • alle praktische bankzaken en overige zaken op financieel gebied uit handen te nemen;
 • lidmaatschappen en abonnementen op te zeggen;
 • social media-accounts af te wikkelen en digitale accounts, zoals nieuwsbrieven en webshops op te heffen.

Meer weten Over Nalatenschapsjurist?

NalatenschapsJurist – Zorg voor later!


mr Helene Vooys MMO 06- 5254 4142 | hc.vooys@nalatenschapsjurist.nl
Bernadettelaan 10, 2212 ACĀ  NOORDWIJK
KvK 52753638