Over Nalatenschapsjurist

Helene Vooys – Nalatenschapsjurist

Nalatenschapsjurist werd in 2014 opgericht door Helene Vooys. Zij studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte twintig jaar bij verschillende banken. Daar specialiseerde zij zich in alle facetten van betalingsverkeer en geldstromenbeheer en werkte zij in diverse managementfuncties. Omdat zij meer voldoening in haar werk zocht, maatschappelijk relevant bezig wilde zijn en inmiddels diverse persoonlijke ervaringen met (de afwikkeling van) nalatenschappen had opgedaan, specialiseerde zij zich in alle facetten van nalatenschappen. Omdat de wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig zijn, blijft zij zich bijscholen op haar vakgebied en volgt ze de ontwikkelingen nauwgezet. Zij heeft de Leergang Executele en Vereffening gevolgd van de Nederlandse Organisatie van Executeurs (NOVEX) en is lid van de NOVEX http://www.novex-executeur.nl/business-directory/4818/mevrouw-mr-h-c-vooys-mmo/

Helene Vooys werkt als professioneel executeur, mentor, vertrouwenspersoon en juridisch, fiscaal en financieel adviseur. Zij combineert vakkennis met haar typerende mensgerichte aanpak.

Sociaal maatschappelijk betrokken

logo_doodgewoonDen-Haag_RGB

De sociale en maatschappelijke betrokkenheid van Helene Vooys blijkt onder meer uit haar deelname aan het Platform Doodgewoon in Den Haag. Het doel van dit platform is dat Hagenaars waardig en op eigen wijze afscheid kunnen nemen van het leven, en dat hun naasten zich gesteund weten. De doelgroep omvat alle Hagenaars die voorbereidingen willen treffen voor hun laatste levensfase.

“Ik maakte me zorgen over de hulpverlening”, vertelt Helene Vooys. “Veel ouderen worden aan hun lot overgelaten. Ze weten niet waar ze goede adviezen kunnen krijgen en hebben behoefte aan een luisterend oor, aanvullend op het notariaat. Door hen goed te begeleiden kan ik veel geld voor hen besparen en hun zorgen uit handen nemen. Om die reden neem ik sinds 2011 deel aan het Platform Doodgewoon in Den Haag.” Nalatenschapsjurist is één van de acht organisaties die hieraan deelnemen.

Voordelen Nalatenschapsjurist

  • Lager uurtarief
  • Uitgebreide dienstverlening; juridisch, financieel, fiscaal, administratief en praktisch
  • Praktische tips om te besparen
  • Beter beslagen bij de notaris
  • Betrokken en persoonlijk

Referenties Nalatenschapsjurist

“Naar aanleiding van de vereffening van de nalatenschap van onze tante  wil ik u graag complimenteren voor de wijze, waarop u dat hebt gedaan; heel deskundig en zeer nauwgezet, met veel begrip en empathie voor de gedachten en gevoelens van elk der erfgenamen. Ondanks dat er vele erfgenamen waren, de situatie complex was en niet alle erfgenamen even cooperatief, hebt u met veel takt en kennis van zaken de afhandeling van de nalatenschap tot een goed einde gebracht.

Ik ben u daar zeer dankbaar voor. En met mij vele van de erfgenamen.” (Peter Stevens)

“Bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn schoonvader heb ik mij laten ondersteunen door de nalatenschapsjurist Helene Vooys. Zij heeft mij adequaat van bruikbare adviezen voorzien en geholpen bij het kiezen van een goede en betaalbare notaris.” (Johan Groen MSM/MBA)

“Mijn complimenten voor de zeer kundige en professionele afwikkeling van onze vragen. Uw persoonlijke betrokkenheid was voor ons heel belangrijk. We hadden het niet beter kunnen treffen.” (Bob en Lenie de Groot)

“Enkele jaren geleden, na het overlijden van mijn vader, kwam ik via een doorverwijzing van de notaris met Helene Vooys in contact. Ik was in het testament van mijn vader tot executeur benoemd. Helene Vooys hielp mij met de afwikkeling van de nalatenschap. Sindsdien ondersteunt ze mij met de administratie en regelt ze mijn aangifte inkomstenbelasting. Ook verzorgt ze inmiddels de aangifte inkomstenbelasting voor mijn man en mijn broer, die verstandelijk beperkt is. Ik ben curator van mijn broer en ben blij dat Helene de rekening en verantwoording voor de rechtbank voor mij opstelt. Daarnaast helpt ze mij met financiële zaken. Ze gaat bijvoorbeeld met mij mee naar de bank en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Voor mij is Helene Vooys meer dan een juridisch, financieel en fiscaal adviseur. Zij is een redder in nood, iemand die naast me staat en waar ik op terug kan vallen.” (Rita Goeijenbier-Roest)

Informeer naar de Tarieven!

NalatenschapsJurist – zorg voor later!


mr Helene Vooys MMO 06- 5254 4142 | hc.vooys@nalatenschapsjurist.nl
Bernadettelaan 10, 2212 AC  NOORDWIJK
KvK 52753638