Tarieven

Laagdrempelig en transparant – Nalatenschapsjurist

Tijdens een laagdrempelig gesprek maakt u vrijblijvend kennis met Nalatenschapsjurist. Samen bespreekt u uw situatie. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden die u zelf niet allemaal kunt overzien. Tijdens het gesprek blijkt al snel waar u in uw specifieke situatie het beste mee geholpen bent. Moet u bijvoorbeeld wel naar een notaris toe of zijn er andere oplossingen? Na een inventarisatie stelt Nalatenschapsjurist een offerte op voor de werkzaamheden waarmee zij u kan ondersteunen. U weet dan precies waar u aan toe bent. Laagdrempelig en transparant!

Nalatenschapsjurist brengt hierna offerte uit voor de te verlenen dienstverlening.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Nalatenschapsjurist zijn op 14 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52753638/000022670297.

Aanmelding Verwerking persoonsgegevens

De vastlegging van cliëntgegevens is conform onze meldingsverplichting aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer m1559391.

Bent u geïnteresseerd neemt u dan contact op.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nalatenschapsjurist heeft in mei 2018 een Privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u bij ons opvragen.

NalatenschapsJurist – Zorg voor later!


mr Helene Vooys MMO 06- 5254 4142 | hc.vooys@nalatenschapsjurist.nl
Bernadettelaan 10, 2212 AC  NOORDWIJK

KvK 52753638